Stránky o Myslave
Myslava

História a súčasnosť obce

Prvá zmienka o obci pochádza z roku 1382, potok Myzla sa však uvádza už v roku 1297. Názvy chotárov objasňujú, ktorá lokalita k čomu slúžila (Vinice, Chmeľníky a pod). Osídlenie obce Nemcami možno predpokladať za vlády kráľa Bélu IV. (1235 - 1270), keď ich na toto územie povolal v dôsledku výrazného zníženia počtu obyvateľstva po tatárskych vpádoch. Priezviská Kelbel, Kirchner, Šolc, Müller, Korl, Klein, Širgeľ, Cirner sa zachovali až podnes.

V obci sa nachádzali dva mlyny - vyšný a nižný, zmienky o nich sa zachovali už z roku 1395. Pivovar, ktorého existenciu dokladuje písomný záznam z roku 1703, bol vo svojom čase trikrát väčší ako košický. Teheľňa z roku 1707 pálila tehly pre mesto, svoju prevádzku ukončila v roku 1861.

Nachádzali sa tu aj železiarne Maša, ktoré vznikli ako účastinná spoločnosť v roku 1848. V roku 1851 tu prevádzkovali aj vysokú pec, zlieváreň a v trojposchodovej budove i kováčske a zámočnícke dielne.

Kostol - jediná súčasná kultúrna pamiatka v Myslave, bol postavený v roku 1788 v klasicistickom slohu. Pôvodný stredoveký stál pred súčasnou farskou budovou a jeho počiatky siahajú do roku 1317.

Myslava je súčasťou Košíc od roku 1969. Stavebná uzávera v tomto období zabrzdila rozvoj obce. Mladé rodiny sa začali sťahovať do iných mestských častí a z približne 2300 obyvateľov poklesol počet na terajších približne 1600. Rozloha Myslavy je 5,9 km štvorcových a je zaujímavosťou, že v 767 hektárovom katastri obce sa nachádza celá mestská časť Košice - Sídlisko KVP. Myslava je vďaka ľudovému súboru Hrabina známa aj svojim folklórom a tvorí tu viacero umeleckých ľudových umelcov a remeselníkov. Medzi rarity obce patria návštevy potomkov a turistov z USA a iných krajín, pre ktoré usporadúvajú ukážku myslavskej ľudovej svadby v krojoch s miestnymi piesňami a hostinou s tamojšími špecialitami.

V roku 2007 názvoslovná komisia mesta Košice schválila pomenovanie nových ulíc „Ku hájovni“ a „Vrchná“, ktoré vznikli na území mesta Košice v mestskej časti Košice – Myslava.

Ku hájovni: - začiatok novej ulice je v napojení na Myslavskú ulicu v lokalite Krivé oproti základnej škole, smeruje severo-severozápadným smerom o dĺžke po koniec zástavby rodinných domov.

Vrchná: - začiatok novej ulice je v križovatke s ulicou Ku Bangortu vo vzdialenosti 80 m severne od križovatky ulíc Na kope a Ku Bangortu, smeruje juhozápadným smerom o dĺžke 250 m paralelne s časťou ulice Na kope až po križovatku s ulicou Na kope. VZN mesta Košice č. 88 o určení názvu ulíc „Ku hájovni“ a „Vrchná“ bolo ustanovené mestským zastupiteľstvom v Košiciach uznesení, č. 32/2007 na II. rokovaním MZ dňa 22.2.2007 s účinnosťou od 23. marca 2007.

Hľadáte si nové bývanie v Košiciach a okolí? Na www.bytkosice.sk nájdete prehľad novostavieb, užitočné informácie o realitnom trhu, vývoj a aktuálne ceny nehnuteľností, praktické rady a tipy.Chcete žiť zdravo a chutne? Spestrite si jedálny lístok chutými zeleninovými a cestovninovými šalátmi, ktorá nájdete na www.salaty.sk
Stránky o Myslave